Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja od 15.12. do 28.12.2020

Organizator

Nagradni natječaj raspisuje tvrtka Intermed d.o.o., Vlahe Stulića 6, 10090 Zagreb, OIB 05154003661 (dalje: organizator).

Opis nagradnog natječaja

Nagradni natječaj se organizira u promotivne svrhe organizatora.

Predviđeno razdoblje trajanja nagradnog natječaja je od dana objave natječaja 15.12.2020. do 28.12.2020.

Natječaj se organizira za sve punoljetne osobe s prebivalištem u Hrvatskoj i BiH.

Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Facebook stranice @biobalanshr i Instagram stranice @balansiraj_me

Za sudjelovanje u natječaju sudionici moraju u komentar napisati što im se najbolje dogodilo u ovoj godini ili što im je dalo snage da izguraju i ostanu pozitivni.

U natječaju će biti odabrano osam dobitnika prema kriteriju najkreativnijeg odgovora sukladno mišljenju predstavnika organizatora.

Sudionik može istovremeno sudjelovati objavama na Instagramu i Facebooku, ali jedna osoba može osvojiti nagradu samo jednom.

Objava pravila i ograničenja

Pravila natječaja su objavljena na službenoj mrežnoj stranici organizatora www.biobalans.hr, gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja.

Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.

Fond nagrada

U okviru ovog natječaja predviđena je nagrada:

  • 2 x 1 kutija Adrenomaxx
  • 2 x 1 kutija Femimaxx
  • 2 x 1 kutija Testomaxx
  • 2 x 1 kutija Thyromaxx

Isporuka nagrada

Organizator će dobitnicima dostaviti nagradu preporučenom pošiljkom na adresu koju mu dostave nakon proglašenja.

Organizator ne snosi odgovornost ako ne može stupiti u kontakt sa sudionikom koji je u natječaju osvojio nagradu.

Pitanja u vezi s natječajem

Sva pitanja u vezi s natječajem sudionici mogu postaviti putem društvenih mreža organizatora.

Facebook/Instagram Disclaimer

Organizator izjavljuje da natječaj ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Facebooka i Instagrama. Facebook i Instagram nemaju odgovornost za organizaciju i provođenje natječaja u slučaju eventualnih sporova.

Ostale odredbe

Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.

Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu natječaja.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze organizatora prema dobitniku.

U slučaju spora između organizatora i sudionika natječaja mjerodavan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Ova pravila stupaju na snagu 15. prosinca 2020.